AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
linchpin #hnw #anderssamenwerken

Seth Godin - Linchpin (Onmisbaar)

Er wordt altijd gezegd dat niemand onmisbaar is, maar de één laat bij vertrek een groter gat achter dan de andere.

Waarom een boekbespreking van een boek dat verscheen in 2010? Een recensie van Linchpin mag niet ontbreken op een site over Het Nieuwe Weken en productiviteit, omdat dit boek een klassieker is. Iedereen die beter wil presteren op de werkvloer zou kennis moeten nemen van dit boek van Seth Godin.

Presteren

Toen ik van school ging en mijn eerste baan kreeg, zei mijn vader: 'Als je gewoon je werk doet, sterk je met kop en schouders boven de rest uit.' Ik dacht toen nog 'dat kan toch niet waar zijn', maar ik heb gezien dat het de akelige waarheid is.

Beter presteren dan je collega gaat vanzelf, als je gewoon je werk doet. Maar onmisbaar zijn en vertrouwen krijgen van je baas is van geheel andere orde.

Godin hierover:

You don't start with confidence of the company; you earn it.

Onmisbaar

Seth Godin is de auteur van het boek Linchpin. In het Nederlands vertaald naar Onmisbaar. Ik heb de originele Engelstalige versie gelezen. De letterlijke vertaling van Linchpin is ‘borgpen’. In dit artikel wordt de Engelstalige term Linchpin gebruikt.

Seth Godin heeft enkele bedrijven opgericht (waaronder Yoyodyne, een interactief marketing bedrijf) en heeft meerde bestsellers geschreven. Hij is ook een bekende blogger. Het eerste bericht op de blog www.sethgodin.com is gepubliceerd in januari 2002. Ook onderwerpen van het boek kun je terugvinden in de blog.

Blogger of auteur

Aan het boek Linchpin is op te maken dat het is geschreven door een blogger, want de hoofdstukken zijn opgebouwd uit korte stukjes. Het voordeel hiervan is dat het boek goed leesbaar is. Aan de andere kant worden veel onderwerpen te vaak herhaald, waardoor het boek te lang is. De metaforen die de schrijver gebruikt zijn over het algemeen goed gevonden.

Stokpaardjes van Seth Godin

Een groot deel van het boek gaat over de positie die de mens inneemt als arbeider. Een ander stokpaardje is de stelling dat de leerlingen op scholen niet worden opgeleid om zelf te denken, maar om instructies op te volgen. Verder zegt Godin dat de werknemers zelfstandig moeten leren denken in organisaties.

Deze drie punten worden erg vaak herhaald. Tot vervelends toe, vind ik.

Vaardigheden van de Linchpin

De auteur vindt het van groot belang dat er in organisaties mensen rondlopen die onmisbaar zijn. De Linchpin is de persoon die onmisbaar is omdat hij onafhankelijke meningen heeft en zich als zodanig opstelt.

De 7 vaardigheden van de Linchpin zijn:

Overtuigen als een Lunchpin

Vaak wordt een Linchpin niet in de gelegenheid gesteld om dingen te doen volgens zijn eigen visie, maar moet hij de taak afhandelen de richtlijnen van een baas. Een Linchpin moet dan opstaan en de baas overtuigen dat het beter kan. De Linchpin overtuigt dat zijn inzichten beter zijn voor de organisatie.

Waarom moet je het boek lezen?

Ondanks het feit dat het boek soms lastig is om te lezen door de vele herhalingen en stroom van voorbeelden, kan Godin je motiveren om je extra in te zetten om onmisbaar te worden voor je organisatie. Als jij de extra stap wilt zetten, dan is dit boek een aanrader.

Godin in zijn eigen woorden over het boek:

All I wanted to do in this book was sell you on being the artist you already are. To make the difference. To stand for something. To get the respect and security you deserve.

Bron: Seth Godin - Linchpin. Penguin Putnam. ISBN: 9781591844099.

Gepubliceerd op 2 oktober 2016