AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
nadelen thuiswerken #hnw #anderssamenwerken

5 nadelen van het thuiswerken

Weet jij wat de nadelen zijn van Het Nieuwe Werken? Of heeft het anders samenwerken alleen maar voordelen?

Flexwerken of thuiswerken is slechts een onderdeel van Het Nieuwe Werken. Sceptici van HNW grijpen iedere gelegenheid aan om de nadelen van het thuiswerken in de schijnwerpers te plaatsen. De vele argumenten blijken veelal misvattingen te zijn, maar uiteraard zijn er nadelen verbonden aan het thuiswerken.

Scheiding privé en werk

Er heerst bij sommige medewerkers de angst dat het werk hun privéleven overneemt. Veel mensen hanteren een strikte scheiding tussen werk en privé. Werk en leven scheiden wordt dat genoemd. Hierbij gaat men voorbij aan het feit dat leven ook werken is.

Voorheen werd je gezien als een uitslover als je thuis werkte of daar überhaupt over je werk nadacht. Die houding is in de loop der tijd veranderd, maar nog steeds is ons huis is een veilige plek, afgeschermd van de buitenwereld, waar we niet willen worden lastig gevallen. Ook al laten we het werk toe in ons privédomein, dan nog kleven er bezwaren aan het thuiswerken.

5 nadelen van het thuiswerken:

  1. Overleg met collega’s moet gepland worden;
  2. Collega’s die thuiswerken worden minder snel uitgenodigd voor ad hoc besprekingen op kantoor. Inbellen met Skype (bijvoorbeeld) is technisch geen probleem, maar de bedrijfscultuur bepaalt hoe groot de drempel is om een collega die thuiswerkt te storen voor een spontaan overleg. Voor thuiswerkers is het van belang om bij geplande vergaderingen op kantoor aanwezig te zijn. De thuiswerker moeten de momenten koesteren die ze met hun collega’s door kunnen brengen.

  3. Afleiding van alledaags omstandigheden;
  4. Werkende moeders laten vaak weten dat ze om kantoor komen om uit te rusten. De dames willen daarmee niet zeggen dat ze op het werk niets presteren. De dames vinden het prettig dat ze op het werk ontsnappen aan de onophoudelijke stroom aan wasgoed en huishoudelijke werkzaamheden. De thuiswerkers ruilen juist de ‘rustige’ kantooromgeving in voor het huiselijke domein. In het huis gaan de thuiswerkers de strijd aan met de alledaagse omstandigheden, partners en spelende kinderen. In huis kunnen we snel worden afgeleid, zo worden we er constant eraan herinnerd dat er nog zoveel gebeuren moet in huis, zoals het ophangen van een lepelrekje in de keuken.

  5. Geen zelfdiscipline hebben;
  6. Zelfdiscipline is aangeleerd gedrag, het is geen gave waarmee de mens wordt geboren. Iedereen kan leren gedisciplineerd te werken. Plannen, tijdslimieten instellen, deadlines respecteren en werken met passie zijn de sleutelwoorden die voor thuiswerkers extra waarde hebben.

  7. Onzichtbaarheid van de thuiswerker;
  8. Het nadeel van het thuiswerken is dat er ongemerkt meer uren worden gedraaid. Deze extra werkuren worden niet opgemerkt door de manager en collega’s. Werknemers die na werktijd op kantoor aanwezig zijn, worden daarom ook onbedoeld meer gewaardeerd. Veel medewerkers bij bedrijven zijn gewend de uren te draaien en daarmee een soort van aanwezigheidspremie op te strijken i.p.v. loon naar werk. Thuiswerkers pleiten daarom voor een objectieve methode om de resultaten van werknemers te meten. Voorlopig doen thuiswerkers er verstandig aan regelmatig het gezicht te laten zien op kantoor.

  9. Gevoel van minder betrokkenheid.
  10. Onderzoeken hebben aangewezen dat het gevoel van betrokkenheid van de flexwerkers vooral gestoeld is op het begrip rechtvaardigheid. Werknemers die vinden dat ze rechtvaardig worden behandeld, hebben meer voor ‘de baas’ over en voelen meer binding met het bedrijf. Toch kan niemand er omheen dat aanwezigheid op de werkvloer meer prioriteit aan en binding met het bedrijf geeft.

Conclusie

Eén van de grootste misvattingen van Het Nieuwe Werken is dat men denkt dat HNW alleen maar inhoudt dat de werknemers thuis moeten gaan werken. Het grootste gevaar: afleiding van de alledaagse omstandigheden.

Gepubliceerd op 30 mei 2015
Foto: JWvC