AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
5 misvattingen #hnw #anderssamenwerken

5 misvattingen over Het Nieuwe Werken

Sta jij sceptisch tegenover Het Nieuwe Werken? Heb jij koudwatervrees? Je bent niet de enige, dat scheelt. Maar waarschijnlijk is het onterecht. Lees hier waarom.

In bedrijven waar Het Nieuwe Werken wordt aangekondigd, fronzen de wenkbrauwen van medewerkers en reageren zij sceptisch. Alle misvattingen over Het Nieuwe Werken zullen de revue passeren. Aan de basis van de misvattingen staat meestal koudwatervrees en onwetendheid.

5 misvattingen over Het Nieuwe Werken:

 1. Het Nieuwe Werken is thuiswerken;
 2. Het Nieuwe Werken is geen synoniem voor thuiswerken, maar werken waar en wanneer en hoe de werknemer het wenst. Er is geen manager die zijn medewerkers de opdracht geeft om thuis te werken. De manager zal wel eigen initiatief meer stimuleren bij Het Nieuwe Werken.

 3. Het Nieuwe Werken is vrijheid, blijheid;
 4. Het voordeel van Het Nieuwe Werken is dat er meer individuele vrijheid is. Dit betekent niet dat de werknemer maar wat doet. Sterker nog, door maatwerk zal iedere arbeidskracht taakgericht worden aangestuurd. De werknemer heeft de vrijheid wanneer en in welke volgorde hij de taken uitvoert. Achteraf wordt de werknemer afgerekend op de behaalde resultaten. Tegenover de vrijheid staat dus een grote verantwoordelijkheid.

 5. Het doel van Het Nieuwe Werken is bezuinigen;
 6. De positieve bijwerking van Het Nieuwe Werken is dat het geld bespaart, maar is geen doel op zich. Door de kantoorpanden op een slimmere manier in te richten, kantoortuinen in plaats van werkkamers, bespaart een bedrijf enorm veel geld. De bezettingsgraad van ouderwetse kantoren is schrikbarend laag. Er kan dus veel geld worden bespaard door Het Nieuwe Werken toe te passen, maar er zullen niet veel bedrijven zijn die HNW als doel zullen inzetten. Het Nieuwe Werken betekent voor bedrijven een grote cultuuromslag. Zowel het personeel als het management moeten anders gaan functioneren. Bezuinigen is geen goede drijfveer om het arbeidsethos aan te pakken.

 7. Door Het Nieuwe Werken moet de medewerker altijd beschikbaar zijn;
 8. Het Nieuwe Werken zorgt ervoor dat privé en werk door elkaar heen gaan lopen. Het is aan de werknemer om grenzen te stellen. Veelal wordt het opgelost door alleen voor specifieke klussen thuis te werken. Het is niet de bedoeling dat de werknemer 24/7 beschikbaar is. De werkgever en werknemer behoren met elkaar in dialoog te gaan en afspraken te maken.

 9. Negatieve bijwerkingen, zoals verzakelijking, solistisch gedrag en verlies van sociale contacten.
 10. De werknemers worden zelfstandiger en zullen als het ware als ondernemers te werk gaan. Het gevolg is dat iedereen zakelijker zal opstellen. Het wordt anders op de werkvloer, want medewerkers zullen veel meer beoordeeld worden om wat ze presteren. Bij HNW wordt er gericht aangestuurd op resultaten.

  Werknemers die veel thuis werken moeten gestimuleerd worden om aan bedrijfsborrels en andere sociale activiteiten mee te doen. Er bestaat een gevaar dat werknemers zich afzonderen en daardoor sociale contacten verliezen. Het Nieuwe Werken verandert organisaties. De traditionele kantoren en afdelingen zoals ‘Debiteuren/Crediteuren’ zullen gedeeltelijk verdwijnen. En wellicht zal de bijbehorende typische kantoorhumor een zachte dood sterven.

Bron: ‘Aan de slag Met Het Nieuwe Werken’ van Dik Bijl (Zeewolde: PAR CC, 2009: downloaden via: www.aandeslagmethnw.nl)

Gepubliceerd op 30 mei 2015
Foto: JWvC

Gepubliceerd op 6 november 2016
Foto: Unsplash/Chris Adamus