AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
Kantoorbezetting #hnw #anderssamenwerken

Kantoorbezetting bij Het Nieuwe Werken

Ben jij bang dat er straks geen werkplek voor je is op kantoor? De angst voor te weinig werkplekken is een herkenbare reactie bij de eerste kennismaking met Het Nieuwe Werken.

In organisaties waar Het Nieuwe Werken wordt geïntroduceerd schrikken de medewerkers van het voornemen om maar 70 tot 80 werkplekken in te richten per 100 medewerkers. De angst voor te weinig werkplekken is een herkenbare reactie bij de eerste kennismaking met Het Nieuwe Werken.

Center for People and Building

Het Center for People and Building heeft bezettingsgraadmetingen uitgevoerd in verschillende soorten kantooromgevingen. Het doel van de bezettingsgraadmetingen was om een beeld te krijgen van het gebruik van diverse werkomgevingen, zodat er inzicht ontstaat in gemiddelde en piekbezettingen.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingen bij kantoren met flexibele werkplekken hoger zijn dan die in kantoren met vaste werkplekken, omdat de ruimten effectiever benut worden.

Drie kantoortypen

Er wordt onderscheid gemaakt in drie soorten kantoren: combi-flex/vast kantoren, kantoren met flexibele werkplekken en traditionele kantoren met vaste werkplekken. Combikantoren zijn kantoren waar werkplekken in open en gesloten setting zijn, concentratie kantoren, informele ontmoetingsruimten en vergaderzalen. De gemiddelde bezetting in deze kantoren is volgens de onderzoekers 51% tot 76%. Ongeveer een kwart van de kantoren worden niet bezet door mensen maar door spullen. %. De piekbezettingen in kantoren met vaste werkplekken variëren van 51% tot 87%.

In kantoren met vaste werkplekken is de range van bezetting groter, namelijk tussen de 31% en de 59%. Ongeveer 15% van de tijd zijn deze kantoren helemaal niet bezet.

De piekbezettingen in kantoren met flexibele werkplekken variëren tussen de 65% en 97%.

Onderzoekcijfers

Onderzoekcijfers gemiddelde bezettingen werkplekken per kantoortype:

Combi-flex/vast

Flex-kantoren

Traditioneel

Conclusie

De meeste bedrijven streven naar een gemiddelde bezetting van 70%. Uit de bezettingsgraadmetingen van het Center for People and Building blijkt dat slechts een klein aantal organisaties een bezettingsgraad van 70% of hoger bereiken. Geconcludeerd kan worden dat alleen in flex-kantoren de hoogste bezettingsgraad wordt gehaald. Het is mogelijk om het aantal werkplekken met 30 procent te reduceren zonder het personeel te verplichten om thuis te werken.

In de praktijk blijkt de bezetting van de werkplekken op maandagen en woensdagen hoger te zijn vanwege de vergaderingen die op die dagen zijn ingeroosterd. Over het algemeen levert dat bij bedrijven geen problemen op, dus de angst van medewerkers om geen werkplek te hebben is ongegrond.

Bron: Center for people and building

Gepubliceerd op 30 mei 2015

Gepubliceerd op 6 november 2016
Foto: Unsplash/Chris Adamus