AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
Rijksoverheid #hnw #anderssamenwerken

Het Nieuwe Werken bij de Rijksoverheid

De Rijksoverheid moet beter, goedkoper, duurzamer, aantrekkelijker en prettiger. Is Het Nieuwe Werken de oplossing?

Ook bij de introductie van Het Nieuwe Werken bij overheidsorganisaties is de veranderende bedrijfscultuur een uitdaging voor de verandermanagers.

Rapport over mobiliteit

Als alle ambtenaren een kwart van hun arbeidstijd gebruiken om thuis te werken, kan de overheid € 7,5 miljard besparen. Dat zegt Capgemini in een rapport over Mobiliteit.

Capgemini gaat bij deze berekening uit van een aantal van 370.000 ambtenaren. De grootste besparing (80%) zou voortkomen uit de reiskosten. Ook zouden de energiekosten fors omlaag kunnen.

Investeren bij de overheid

Er moet wel geïnvesteerd worden: de overheid moet 700 miljoen euro investeren in onder meer laptops en bureaustoelen voor de thuiswerkers. Digitaal is de overheid er ook nog niet klaar voor. Er zijn veel ICT-aanpassingen nodig.

Het Nieuwe Werken bij de Rijksoverheid

De overheid zal Het Nieuwe Werken stap voor stap introduceren om de volgende redenen:

  1. Het Rijk is voortdurend op zoek naar manieren om de dienstverlening te verbeteren;
  2. Er wordt getracht de verschillende onderdelen efficiënter te laten werken;
  3. Het Rijk streeft er al jaren naar om compacter te worden;
  4. De overheid loopt achter op het gebied van technologie. Er heerst – al dan niet terecht – een angst dat de beveiliging niet gewaarborgd is;
  5. De overheid vergrijst en daartegenover staat dat het aantrekkelijker moet worden voor toekomstige jonge werknemers;
  6. De door het Kabinet opgelegde kostenbesparing in de bedrijfsvoering.

Bedrijfscultuur

Er zal heel veel moeten gebeuren voordat Het Nieuwe Werken is doorgevoerd bij de Rijksoverheid. Het cultuurverschil tussen Het Nieuwe Werken en de bedrijfscultuur bij de organisaties van het Rijk is groot.

Verantwoordelijkheid

Ambtenaren zijn gewend om dienend te werken in hiërarchische lijnen en onder ministeriële verantwoordelijkheid. Hiervoor moet netwerken, persoonlijk initiatief en eigen verantwoordelijkheid voor terugkomen. Daarnaast zullen de ambtenaren een ondernemende houding moeten ontwikkelen.

Centrale communicatie

Bij de overhead is de communicatie centraal geregeld en zijn individuele medewerkers onzichtbaar. In de open transparante organisatievorm van Het Nieuwe Werken zullen de ambtenaren zichtbaar moeten communiceren.

Ambtenaren worden in de media steevast afgerekend op gemaakte fouten. In HNW zullen de ambtenaren de grenzen moeten opzoeken en experimenteren, omdat dit bij de nieuwe manier van werken hoort. Het wordt nog een grote uitdaging om de ambtenaren zover te krijgen dat ze zonder directe opdracht van een leidinggevende, transparant communiceren met de burgers.

Transparantie

De overheid doet de laatste jaren er alles aan om open en transparant te zijn. Voor het publiek is de overheid nog steeds een organisatie die erg gesloten is. De overheid is erg intern georiënteerd. Het Nieuwe Werken verlangt dat organisaties externe georiënteerd zijn. De nieuwe aanpak verlangt dat informatie gedeeld kan worden, tenzij dit schadelijk is. De overheid heeft relatief veel te maken met persoonlijke informatie van burgers, dus voorzichtigheid blijft geboden.

Samenwerkingsvormen

Overheidsdiensten werken steeds meer samen. Onderdelen die voorheen afgebakende verantwoordelijkheden hadden, zijn samengevoegd. Het nadeel is dat deze samenwerkingsvormen zijn opgelegd uit bezuinigingsoverwegingen en niet met het oog op Het Nieuwe Werken.

Onberispelijk functioneren

Een ambtenaar vervult zijn rol 24 uur per dag. Ook buiten de kantooruren moeten ambtenaren onberispelijk functioneren. Denk hierbij aan uitingen via de sociale media. Ambtenaren zullen worden aangesproken op ongepaste tweets ondanks het feit dat deze in de privésfeer zijn geschreven. Ook bij Het Nieuwe Werken vervagen de grenzen tussen werk en privé.

De Rijksoverheid moet beter, goedkoper, duurzamer, aantrekkelijker en prettiger. Het Nieuwe Werken is dé manier om deze doelstellingen te halen.

Bron: Brochure ‘Het Nieuwe Werken bij het Rijk. Wat is het? Wat kunnen we ermee?’

Gepubliceerd op 30 mei 2015
Foto: JWvC