AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
resultaatgericht leidinggeven #hnw #anderssamenwerken

HNW: resultaatgericht leidinggeven

Niet alle leidinggevenden hebben resultaatgericht leidinggeven in de vingers. Haal jij het beste uit je medewerkers?

Veel managers vinden het lastig een oordeel te vellen over de manier van werken en de te behalen resultaten van hun medewerkers.

Thuiswerken

De aanwezigheid op kantoor van de medewerkers is voor sommige managers de enige manier om effectief leiderschap te tonen. Een leidinggevende moet niet bang zijn om zijn medewerkers thuis te laten werken. Door met iedereen individuele afspraken te maken en te weten wat het takenpakket van de medewerker is, kan resultaatgericht leiding worden gegeven.

Algemene regels

Voor alle medewerkers gelden dezelfde regels, maar om resultaatgericht leiding te geven binnen Het Nieuwe Werken moeten op individueel niveau afspraken worden gemaakt. Er is dus sprake van maatwerk bij resultaatgericht leidinggeven.

Resultaatgericht leidinggeven

Voor resultaatgericht leidinggeven zijn meetbare resultaten nodig. Resultaten zijn bij sommige functies moeilijk concreet omschrijven. Hoe meet u als een medewerker uw product beter in de markt zet of de relatie met de klanten verbeterd? De resultaten zijn niet te meten, maar wel de moeite die de medewerker hiervoor moet doen.

Taken meetbaar maken

De resultaten zijn dus niet altijd meetbaar. De leidinggevende moet wel op de hoogte zijn hoe de medewerker bepaalde resultaten probeert te halen. Wat moet de medewerker doen om goodwill te kweken bij uw klanten? Deze werkzaamheden kan de leidinggevende en medewerker bespreken. Op deze manier kan de chef zijn medewerker sturen.

Periodiek bespreken

De leidinggevende en medewerker moeten regelmatig met elkaar overleggen. Op deze manier kan de leidinggevende al in een vroeg stadium sturing geven aan de taken die de werknemer moet verrichten. Aan de hand van een realistische week- of maandplanning wordt in veel gevallen overleg gevoerd.

Er de kantjes vanaf lopen

Een manager kan in de verleiding komen te denken dat medewerkers de kantjes er vanaf lopen. In de praktijk blijkt dit maar zelden voor te komen. Het omgekeerde komt veel vaker voor. Een leidinggevende kan via de individuele planning van de medewerker nagaan tot welke categorie de medewerker behoort.

Feedback van het team

De individuele afspraken moeten vanzelfsprekend in overeenstemming zijn met de taken van de teamleden. In overleg met de groep moet de leidinggevende de individuele afspraken bespreken. Op deze manier kunnen alle teamleden feedback geven over de doelen en is men van elkaars werkzaamheden op de hoogte. Er kan bijvoorbeeld feedback worden gegeven over de haalbaarheid van de doelen.

Niet iedereen kan thuiswerken

Niet alle medewerkers kunnen thuiswerken. Niet alleen de aard van de werkzaamheden kunnen de doorslag geven. Een manager zal ook bepaalde personen niet de vrijheid geven om thuis te werken, omdat zij daar niet geschikt voor zijn. Dit laatste is uiterst discutabel en de leidinggevende zal van goede huize moeten komen om die beperking op te leggen.

Communicatie en sociale vaardigheden

Bij Het Nieuwe Werken en resultaatgericht leidinggeven wordt meer van de leidinggevende verwacht dan voorheen in de oude werksituatie, waar op aanwezigheid gestuurd werd. De dialoog tussen medewerker en leidinggevende is van groot belang voor de sturing. Dat was het natuurlijk altijd al het geval, maar nu er fysieke afstand door het thuiswerken kan zijn, zal een leidinggevende nog beter moeten communiceren en zal een groter beroep worden gedaan op zijn sociale vaardigheden.

Gepubliceerd op 30 mei 2015
Foto: Unsplash/Olu Eletu