AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
duurzaam #hnw #anderssamenwerken

Is Duurzaam Werken Het 'nieuwe' Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken is voor veel mensen niet meer nieuw. Duurzaam Werken is dat wel. Wat wordt er bedoeld met Duurzaam Werken?

Het begrip duurzaam houdt voor de meeste mensen verband met een beter milieu. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. Wat heeft ‘duurzaam’ met werken en Het Nieuwe Werken te maken?

Forum Duurzaam Werken

De makers van het Forum Duurzaam Werken over het begrip Duurzaam Werken: ‘Dat gaat verder dan het optimaal benutten van menselijk kapitaal, het versterken van onze concurrentiekracht en het verbeteren van de work-life balance; werk wordt in de 21ste eeuw weer een organisch onderdeel van een duurzaam privéleven, zoals dat voor de Industriële Revolutie ook al het geval was.

24 uur beschikbaar voor werkgever en naasten

Menigeen zou hieruit concluderen dat we 24 uur per dag klaar moet staan voor de baas. Dat gaan we niet erg vinden, volgens het Forum Duurzaam Werken. Werk wordt minder als werk ervaren. Het mes snijdt aan twee kanten. We moeten meer en langer werken vanwege de vergrijzing en de verwachte gespannen arbeidsmarkten. Daardoor zijn we meer in en om het huis voor de zorg voor kinderen en ouders. We zijn de hele dag beschikbaar voor de werkgever en naasten.

3 thema’s van Duurzaam Werken

Het Duurzaam Werken kent 3 thema’s:

  1. Het nieuwe ondernemen;
  2. De centrale vraag bij het nieuwe ondernemen is hoe de kosten kunnen worden verlaagd en de productiviteit worden verhoogd.

  3. De nieuwe werknemer;
  4. Door het optimaliseren van de werk-privé-balans zijn de werknemers gelukkiger en productiever. Belangrijk hierbij is dat de werknemer zelf sturing heeft over zijn werkrooster en werklocatie.

  5. Een nieuwe samenleving.
  6. De zorg voor kinderen en ouderen door de werkende massa zal de samenleving veranderen.

Driedimensionaal denken

Volgens de visie van het Forum Duurzaam Werken ontstaat er ‘een natuurlijke evolutie van Telewerken naar Duurzaam Werken’. Dit gaat in drie dimensies:

Milieu, mens en maatschappij

Is het Duurzaam Werken ook beter voor het milieu, de mens en de maatschappij? Jazeker. Er zal minder verlies zijn aan productieve uren. De druk op de files neemt af en daardoor minder uitstoot van CO2 en fijn stof. De eigen locatie en klant zijn ook beter bereikbaar als dit verstandiger en duurzamer wordt georganiseerd.

Werkgeluk

Het Forum Duurzaam Werken heeft een missie: werkgeluk voor alle werknemers. Het Duurzaam Werken leidt tot een nieuwe balans tussen leven, wonen en werken. De werkplek op kantoor als ontmoetingspunt verdwijnt gedeeltelijk. De sociale functies van de mens worden belangrijker. Door participatie en emancipatie neemt de werkstress af en ontstaat werkgeluk.

Een nieuwe hype?

Is het Duurzaam Werken een hype? Zal het begrip neerdalen op de samenleving? Hype of niet, we moeten ons richten op de toekomst. Het Forum Duurzaam Werken streeft naar werkgeluk. Daar kan niemand op tegen zijn.

Bron: Forum Duurzaam Werken

Afbeelding: artikel ‘Duurzaam werken is goud waard’ Parool (aug 2013) afkomstig van de website Madebymnemo.com

Gepubliceerd op 30 mei 2015