AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
Behaviour: het gedrag#hnw #anderssamenwerken #hnw #anderssamenwerken

Behaviour: het gedrag en Het Nieuwe Werken

Zelfdiscipline, zelfsturing, zelfontplooiing en zelfredzaamheid zijn de sleutelwoorden. De mens staat centraal.

De Engelstalige termen ‘bricks, bytes en behaviour’ worden veel gebruikt in de context van Het Nieuwe Werken. Het gaat dan om de huisvesting, techniek en gedrag. Het kantoor is een sociaal bindmiddel (bricks), de technologie biedt de mogelijkheden (bytes) en de factor mens is vertegenwoordigd door het gedrag, de houding en de cultuuromslag (behaviour).

10-10-80

De termen ‘bricks, bytes en behaviour’ worden altijd in deze volgorde genoemd, maar eigenlijk behoort ‘behaviour’ vooraan in dit rijtje te staan. Het gedrag is de belangrijkste component. In de wereld van Het Nieuwe Werken wordt de verdeling 10-10-80 gebruikt: 10% bricks, 10% bytes en 80% behaviour.

Organisatieverandering

Als de huisvesting helemaal in lijn is met Het Nieuwe Werken en de medewerkers zijn voorzien van de beste hard- en software, dan bereikt een organisatie niet het gewenste resultaat als de medewerkers een onwelwillende houding vertonen. Het gedrag van de mensen moet overeenkomen met de visie van het bedrijf. Niet alleen de medewerkers moeten een positieve grondhouding hebben ten opzichte van Het Nieuwe Werken. Ook de managers dienen volledig achter de nieuwe manier van werken en de daarbij behorende organisatieverandering staan.

Aan de slag met Het Nieuwe Werken

Dik Bijl beschrijft in zijn boek ‘Aan de slag met Het Nieuwe Werken’ dat er voor de werknemers veel verandert met Het Nieuwe Werken:

Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter, maar ook plezierige te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door die medewerker centraal te stellen en hem – binnen bepaalde grenzen – de ruimte te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.

Voor de medewerkers impliceert Het Nieuwe Werken een andere houding ten aanzien van het werken.

De mens zelf

De medewerker krijgt een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de taken die hij moet uitvoeren. De medewerker is meer op zichzelf aangewezen. Bij Het Nieuwe Werken staat de mens ‘zelf’ centraal: zelfdiscipline, zelfsturing, zelfontplooiing en zelfredzaamheid zijn de sleutelwoorden.

Het Nieuwe Werken behelst werken op basis van targets en prestatieafspraken (sturen op resultaten). Er wordt dus niet meer aangestuurd op aanwezigheid. De medewerker zal zijn werk zelf moeten gaan indelen, werkrooster opstellen en plannen. In overleg met de collega’s kan de werknemer zijn eigen werktijden vaststellen.

Wat moet veranderen?

Hieronder een aantal suggesties van veranderingen die mensen moet ondergaan en ook zelf uitvoering aan moeten geven.

Kernwoorden behaviour:

Bekijk ook:

Bron: de kernwoorden zijn afkomstig van de presentatie ‘Het Nieuwe Werken ontrafeld’.

Gepubliceerd op 30 mei 2015
Foto: Unsplash/Alejandro Escamilla