AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken
AndersSamenwerken.nl is een website
over nieuwe werkconcepten inclusief
openhartige interviews met professionals
die de voordelen en uitdagingen delen
over efficiënt en slimmer samenwerken.
Jan Willem van Capelleveen
Home  |   Over  |   In de media  |   Copyright  |   Contact  |   Ebook  |   Nieuwsbrief
42 begrippen #hnw #anderssamenwerken

42 alternatieven voor het begrip Het Nieuwe Werken

Is Het Nieuwe Werken voor jou ook een containerbegrip? Dat vinden meer mensen en daarom zijn er alternatieve benamingen bedacht. Hoe kunnen we Het Nieuwe Werken ook noemen?

Voordat de alternatieve benamingen aan de orde komen, beantwoord ik de vraag wat Het Nieuwe Werken is.

Een veelgebruikte definitie van Het Nieuwe Werken is:

‘Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door die medewerker centraal te stellen en hem, binnen bepaalde grenzen, de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.’

Het Nieuwe Werken is anders samenwerken

Het begrip Het Nieuwe Werken is volledig ingeburgerd in de samenleving. Toch vinden veel mensen het nodig een andere term aan het begrip Het Nieuwe Werken te geven. Wij doen daar ook aan mee: Het Nieuwe Werken is Anders Samenwerken.

Begeleiden naar en sturen op resultaten

Het Nieuwe Werken volgens AndersSamenwerken.nl: Organisaties met een visie op samenwerken en kennis delen kunnen met Het Nieuwe Werken bereiken dat medewerkers flexibeler en productiever werken; bovendien beleven ze in hun werk dan meer vrijheid, vertrouwen en respect.

Onafhankelijk van tijd en plaats werken

De website OverHetNieuweWerken zette in een blogpost (zie bronvermelding) een aantal alternatieve op een rij. AndersSamenwerken.nl heeft de lijst uitgebreid met een flink aantal termen. Uit de terminologie blijkt ook dat men Het Nieuwe Werken uit verschillende invalshoeken bekijkt, maar de overeenkomst is dat het gaat om werken, onafhankelijk van tijd en plaats.

Alternatieve begrippen voor Het Nieuwe Werken

Een opsomming van synoniemen en kwalificaties van het begrip Het Nieuwe Werken:

 1. Ambtenaar 2.0
 2. Anders Werken
 3. Anders Samenwerken
 4. Business Process Redesign
 5. BPR
 6. De Evolutie Van Werk
 7. E-Werken
 8. Easycratie
 9. Flexibel Werken
 10. Het Nieuwe Samenwerken
 11. HNW
 12. Innovatief Werken
 13. Life Hacking
 14. Management 3.0
 15. Mobiel Werken
 16. Modernisering Van Werk
 17. New Ways Of Working
 18. NWOW
 19. Nieuw Organiseren
 20. Nieuw Werken
 21. Nieuwe Werkvormen
 22. Nomad Working
 23. Plaats Onafhankelijk Werken
 24. POW
 25. Remote working
 26. Rework
 27. Servant Leadership
 28. Slimmer en Efficiënter Werken
 29. Slim Werken
 30. Slim Werken Slim Reizen
 31. Smart Working
 32. Sociaal Samenwerken
 33. Sociale Innovatie
 34. Society 3.0
 35. Telewerken
 36. Thuiswerken
 37. Tijd, Plaats en Apparaatonafhankelijk Werken
 38. TPAW
 39. Vernieuwing In Werk
 40. Werken 2.0
 41. Werken 3.0
 42. Werken Anno Nu
 43. Werken Nieuwe Stijl

Niet alle termen dekken de lading van het begrip Het Nieuwe Werken af, maar zij geven er allemaal een specifieke draai aan. Hoe we het ook noemen, we gaan samen aan de slag op een flexibele, effectieve en efficiënte wijze!

Inspiratiebron: 2014 wordt topjaar voor Het Nieuwe Werken, of hoe je het ook noemt van OHNW.nl

Gepubliceerd op 30 mei 2015
Foto: Unsplash/Crew